Caldoris

Ochrona środowiska

Wytwarzanie energii jest jednym z sektorów przemysłu, który najbardziej wpływa na stan naszego środowiska. Energia pozyskiwana z paliw kopalnych przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczeń. Źródła, z których jest pozyskiwana są nieodnawialne, a ich zasoby szybko maleją.

Czy więcej drzew nie wystarczy?

Wskaźnik emisji CO2 za rok 2014 wynosił 825,412 kg dwutlenku węgla (CO2) za jedną MWh dla energii u odbiorcy końcowego.

Jeśli spojrzymy na wskaźniki absorpcji CO2 przez drzewa widzimy, że dąb w ciągu 100 lat życia jest w stanie zaabsorbować 833 kg CO2, a sosna już tylko 530 kg w tym samym cyklu życia. W 2014 roku w Polsce zostało wyemitowane 316,8 mln ton CO2. Około 7,8 ton na 1 mieszkańca.

Czemu panele fotowoltaiczne są dobrym rozwiązaniem?

Nowoczesne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii to jeden z głównych pomysłów na spowolnienie globalnego ocieplenia. Stosując innowacyjne technologie, przyczyniamy się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego i staramy się pokazać efektywną alternatywę dla powszechnie dziś używanych “brudnych” sposobów uzyskiwania energii.

W Caldoris wierzymy, że dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii nie tylko pomagamy chronić środowisko, ale także w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju cywilizacji i wzrostu efektywności gospodarowania zasobami.

Masz pytania?
Potrzebujesz porady,
konsultacji?

Skontaktuj się z doradcą!