Caldoris

Oferta dla domu

Abonament na Oszczędność w Twoim domu

Jako konsument, jesteś w 100% zależny od systemu, w którym rosną ceny prądu i nie masz wpływu na stabilność dostaw.

Stale rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i węgla w latach 2000 – 2014 (dane GUS):

Z KONSUMENTA – odbiorcy energii elektrycznej, możesz stać się PROSUMENTEM – producentem
i odbiorcą/konsumentem energii elektrycznej (z ang. prosumer – professional/producer + consumer).

Od 1 lipca 2016 w Polsce obowiązuje nowy system wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 40 kW). Jest to tzw. system opustów.

Na czym polega system opustów i dlaczego się opłaca

Energię, którą wytworzy Twoja elektrownia słoneczna, a która nie zostanie zużyta od razu na własne potrzeby, możesz wprowadzić do sieci elektroenergetycznej.

Natomiast, gdy Twoja elektrownia słoneczna nie produkuje energii elektrycznej lub jej produkcja nie wystarcza na zaspokojenie Twoich bieżących potrzeb (np. wieczorem lub zimą), możesz wcześniej oddaną energię odebrać z sieci elektroenergetycznej.

W ten sposób sieć energetyczna, którą zarządza Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) staje się Twoim „magazynem energii„.

Jako rekompensatę za przechowywanie energii w sieci, musisz jednak „pozostawić” część Twojej energii do dyspozycji sprzedawcy energii. To oznacza, że własną energię odesłaną wcześniej do sieci odbierasz w ilości:

  • 80% – przy instalacji o mocy do 10 kW,
  • 70% – przy instalacji o mocy powyżej 10 kW i mniejszej niż 40 kW.

Produkcja energii z PV a zużycie energii w domu

Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej dobrze dobranej do Twoich potrzeb, nadwyżka energii wyprodukowana przez elektrownię słoneczną w miesiącach o największym nasłonecznieniu zostanie wykorzystana przez Ciebie w okresie jesienno-zimowym.

Ze względu na możliwość odbioru z sieci odpowiednio 80% lub 70% energii, optymalna moc Twojej instalacji fotowoltaicznej to 120-130 % Twojego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

WAŻNE:
Energię elektryczną, którą „przechowujesz” w sieci energetycznej, masz prawo „odebrać” w ciągu roku od daty wprowadzenia jej do sieci (termin liczony od daty odczytu licznika dokumentującego wprowadzenie energii do sieci).

Kolejność wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej

1. bieżąca wykorzystanie energii produkowanej z Twojej instalacji fotowoltaicznej (w czasie rzeczywistym)

2. odbieranie energii „przechowywanej” w sieci energetycznej

3. zakup energii z sieci na dotychczasowych warunkach

Przykładowe roczne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego 6 500 kWh

Masz pytania?
Potrzebujesz porady,
konsultacji?

Skontaktuj się z doradcą!