Caldoris

AKTUALNOŚCI

ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU UKŁADU  

I OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

    

Syndyk Masy Upadłości

Caldoris  Polska  Sp. z o.o. w upadłości

z siedzibą w Bielsku-Białej

ul. Armii Krajowej 220

 

e-mail: syndyk.pilch@gmail.com

                                                                             

WIERZYCIELE  (wszyscy)

 

ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU UKŁADU  I OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

                              

  Szanowni Państwo

 

Zawiadamiam ,  iż Postanowieniem z dnia  22 lipca  2019r. ,sygn. akt VI GReu  2/19,  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy  :

           Postępowanie upadłościowe  toczy się   pod  sygn. akt VI GUp 127/19

-Sędziego Komisarza  SSR Bernadetę Różańską ;

-Zastępcę Sędziego  Komisarza SSR  Mirosławę Huczek  ;

-Syndyka masy upadłości  Danutę Wieczorek nr licencji 18;

 

Formę i treść  zgłoszenia wierzytelności  regulują przepisy art.239 i 240 Prawa Upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się w 2-ch egzemplarzach  .

 

    Wierzytelności należy zgłaszać  Sędziemu Komisarzowi na adres :

        Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  VI Wydział  Gospodarczy

                Bogusławskiego 24  , 43-300 Bielsko-Biała

          z dopiskiem  sygn. akt VI GUp   127/19