Caldoris

Panele fotowoltaiczne – darmowa energia Słońca w Twoim domu

Caldoris dostarcza instalację fotowoltaiczną, którą wykorzystujesz do produkcji darmowego prądu. Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale również gwarancja obniżenia rachunków za energię elektryczną w Twoim domu. Nawet cały zużywany przez Ciebie prąd może pochodzić z Twojej elektrowni słonecznej.

Zalety oferty Caldoris:

  • pomagamy w uzyskaniu finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznej dla Ciebie (kredyt, pożyczka)
  • płacisz niską miesięczną kwotę która obniża wartość faktury za energię od dostawcy
  • od pierwszego dnia oszczędzasz na kosztach energii elektrycznej,
  • budujesz swoją niezależność energetyczną jako producent własnego prądu od dostaw prądu z zakładu energetycznego
  • nadwyżki prądu wyprodukowanego w okresach największego nasłonecznienia możesz odebrać w ciągu 12 miesięcy,
  • po zakończeniu umowy, jesteś właścicielem nowoczesnego instalacji fotowoltaicznej, która funkcjonuje przez kolejne lata (gwarantowany czas dostawy prądu to ok. 25 lat),
  • korzystasz z darmowej i naturalnej energii słońca,
  • chronisz środowiska i emisję CO2 do atmosfery

Sprawdź szczegóły oferty dla Domu:

Jako konsument, jesteś w 100% zależny od systemu, w którym rosną ceny prądu i nie masz wpływu na stabilność dostaw.

Stale rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i węgla w latach 2000 – 2014 (dane GUS):

                                                       Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii – Prosument – jest to osoba która wytwarza energię ze źródeł                                                    odnawialnych tylko i wyłącznie na własne potrzeby, czyli jest jednocześnie producentem oraz konsumentem energii..

Od 1 lipca 2016 w Polsce obowiązuje nowy system wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 40 kW).

Na czym polega system opustów i dlaczego się opłaca

Energię, którą wytworzy Twoja elektrownia słoneczna, a która nie zostanie zużyta od razu na własne potrzeby, możesz wprowadzić do sieci elektroenergetycznej.

Natomiast, gdy Twoja elektrownia słoneczna nie produkuje energii elektrycznej lub jej produkcja nie wystarcza na zaspokojenie Twoich bieżących potrzeb (np. wieczorem lub zimą), możesz wcześniej oddaną energię odebrać z sieci elektroenergetycznej.

W ten sposób sieć energetyczna, którą zarządza Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) staje się Twoim „magazynem energii„.

Jako rekompensatę za przechowywanie energii w sieci, musisz jednak „pozostawić” część Twojej energii do dyspozycji sprzedawcy energii. To oznacza, że własną energię odesłaną wcześniej do sieci odbierasz w ilości:

  • 80% – przy instalacji o mocy do 10 kW,
  • 70% – przy instalacji o mocy powyżej 10 kW i mniejszej niż 40 kW.

Produkcja energii z PV a zużycie energii w domu

Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej dobrze dobranej do Twoich potrzeb, nadwyżka energii wyprodukowana przez elektrownię słoneczną w miesiącach o największym nasłonecznieniu zostanie wykorzystana przez Ciebie w okresie jesienno-zimowym.

Ze względu na możliwość odbioru z sieci odpowiednio 80% lub 70% energii, optymalna moc Twojej instalacji fotowoltaicznej to 120-130 % Twojego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

WAŻNE:
Energię elektryczną, którą „przechowujesz” w sieci energetycznej, masz prawo „odebrać” w ciągu roku od daty wprowadzenia jej do sieci (termin liczony od daty odczytu licznika dokumentującego wprowadzenie energii do sieci).

Kolejność wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej

1. bieżąca wykorzystanie energii produkowanej z Twojej instalacji fotowoltaicznej (w czasie rzeczywistym)

2. odbieranie energii „przechowywanej” w sieci energetycznej

3. zakup energii z sieci na dotychczasowych warunkach

Przykładowe roczne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego 6 500 kWh

Masz pytania?
Potrzebujesz porady,
konsultacji?

Skontaktuj się z doradcą!